Petervandenburg » Specials
Specials 1 - 10 van 12

Specials van Petervandenburg

Afscheiding en meer kerkgeschiedenis van Ulrum

Het Noord-Groningse Ulrum is in de eerste plaats bekend vanwege de Afscheiding van 1834 onder leiding van ds. Hendrik de Cock. Maar er valt meer te melden over Ulrum en kerkgeschiedenis. Via deze spec…

De bewoners van De Marne in de Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog is voor het Marnegebied (Noordwest-Groningen) minder ingrijpend geweest dan voor veel regio's elders in het land; een hongerwinter zoals in het Westen van het land was er niet;…
De koningen en de Grondwet van Nederland (1815-1890)

De koningen en de Grondwet van Nederland (1815-1890)

Nederland is een parlementaire constitutionele monarchie. Volgens de Grondwet wordt het koningschap erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I. Tegenwoordig is dat Koning Willem-Al…

Doopsgezinden in Noordwest-Groningen

In Ulrum zijn vier kerkgebouwen die, sinds de fusie in 2015 van gereformeerd ('synodaal') en hervormd, in gebruik zijn bij drie kerkgenootschappen: de Protestantse Gemeente Ulrum-Niekerk-Vierhuizen PK…

Het Groninger kustgebied

Het Groninger kustgebied strekt zich uit van Lauwersoog in het noordwesten van de provincie tot Nieuwe Statenzijl in het oosten bij de grens met Duitsland. Het is een Waddenzeekust. In deze special is…

Koning Willem I

Willem I, koning der Nederlanden, (1772-1843) heeft een veel bewogen leven geleid. In de biografie van Jeroen Koch (2013) komt dat alles uitgebreid aan de orde. Twee onderwerpen komen in het kader van…

Koningin Wilhelmina (1898-1948), Moeder des Vaderlands

In 1898 werd Wilhelmina, dochter van Koning Willem III, koningin der Nederlanden. Ze was toen jong (18 jaar) . Tijdens haar regeerperiode, die maar liefst 50 jaar duurde, waren er o.a. twee wereldoorl…

Nederland en Indonesië 1945-1950

Tegenwoordig is in ons land de opvatting gangbaar dat Nederland een foute politiek voerde ten aanzien van de dekolonisatie van Nederlands-Indië (Indonesië) in de jaren 1945-1950. Als we echter zien ho…

Oorlog en defensie in NW-Groningen en NO-Friesland

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is er in Lauwersland, net als in heel Nederland trouwens, officieel vrede; dat wil zeggen er is afwezigheid van oorlog. Dat neemt niet weg dat er in een verd…

Protestants Piëtisme

Piëtisme (letterlijk: vroomheid) is een ruim begrip, dat in het algemeen gebruikt wordt om een protstants-christelijke stroming aan te duiden, die ontstond in de 17de eeuw en vooral in Duitsland, Nede…