Petervandenburg » Kunst en Cultuur
Artikelen 1 - 10 van 137 in de rubriek Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

1848 - Het jaar van de grondwetsherziening

Lezers van het Historisch Nieuwsblad kozen in 2008 de grondwetsherziening in het jaar 1848 als het mooiste historische moment uit de Nederlandse geschiedenis. Daarbij kan de vraag gesteld worden, hoe… Geschiedenis, 11-03-2015

1918: meer kiesgerechtigden en vrede - revolutie en onrust

Op 12 december 1917 werd het Nederlandse volk officieel in kennis gesteld van de dat jaar in het parlement overeengekomen grondwetsherziening. Vanaf toen gold het algemene kiesrecht voor mannen. Boven… Geschiedenis, 05-02-2018

1945 - bevrijding Pieterburen, Mensingeweer en Zoutkamp

Er zijn veel verhalen te vertellen over de bevrijding van De Marne (Noordwest-Groningen). In het boek "Bewoners van De Marne in de Tweede Weeldoorlog" komt er een aantal aan orde. Een aantal, dus er i… Oorlog, 09-01-2010

A.R. Kiesvereniging te Houwerzijl 1945-1953

Er zijn twee notulenschriften bewaard gebleven van de Anti Revolutionaire kiesvereniging te Houwerzijl (Groningen). Eén betreft de periode november 1918 - januari 1931 het andere de periode juli 1945… Geschiedenis, 25-03-2014

Abraham Kuyper als politicus, 1874-1920

Dr. Abraham Kuyper was een veelzijdig man, die in zijn leven geweldig veel werk verzette. Hij was theoloog, journalist en politicus, actief op diverse ‘terreinen des levens’ en invloedrijk. Alleen al… Geschiedenis, 24-02-2016

Abraham Lincoln en de Amerikaanse Burgeroorlog

Over het algemeen wordt de 16e president van Amerika, Abraham Lincoln - hij regeerde van 1861-1865 - hoog gewaardeerd. De waardering vertoont zelfs mythische trekken. Dat komt mede door het dramatisch… Geschiedenis, 11-06-2018

Afscheiding in Ulrum o.l.v. ds. H. de Cock, 1834

In oktober 2014 was het 180 jaar geleden dat in het Groningse dorp Ulrum de Afscheiding plaatsvond, de Afscheiding van 1834 dus. Dat wil zeggen: het begin van de scheuring binnen de Nederlandse Hervor… Geschiedenis, 12-12-2008

Alexander I, II en III en meer tsaren in de 19e eeuw

De bekendste tsaar in Nederland is waarschijnlijk - vooral vanwege zijn verblijf in Zaandam - Peter de Grote (1682-1725). Na hem kwamen nog dertien tsaren uit het Huis Romanov aan de macht in Rusland.… Geschiedenis, 27-03-2017

Anton Philips (1874-1951) grondlegger van een concern

De vader van Anton Philips kocht een lichtgasfabriek. De oudste zoon Gerard begon met de fabricage van de elektrische gloeilamp en Philips vestigde zich in Eindhoven. Anton, de jongste zoon, kwam in 1… Biografie, 20-02-2019

Augustinus, kerkvader voor zowel katholiek als protestant

Aurelius Augustinus werd geboren in 354 en overleed in 430. Hij was bisschop van Hippo (aan de kust in het huidige Algerije) en wordt nog steeds geëerd door zowel protestanten als katholieken en door… Diversen, 13-08-2018