Petervandenburg » Specials » Oorlog en vrede

Oorlog en defensie in NW-Groningen en NO-Friesland

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is er in Lauwersland, net als in heel Nederland trouwens, officieel vrede; dat wil zeggen er is afwezigheid van oorlog. Dat neemt niet weg dat er in een verder verleden wel oorlog was. In deze special zijn drie artikelen samengebracht waarin aan de hand van restanten en monumenten wordt stil gestaan bij oorlog en vrede in de regio. In het eerste artikel wordt aandacht besteed aan monumenten die hun oorsprong hebben in de middeleeuwen: stinsen (steenhuizen), borgen (Groningen) en states (Friesland. ) Ook komen schansen aan de orde. Schansen voeren ons terug naar de 80-jarige oorlog (1568-1648).

‘Oorlog en vrede’ dient hier in ruime zin opgevat te worden. Dat blijkt wel heel duidelijk uit dit tweede artikel over het onderwerp. Na Dokkum als vestingstad komen hier aan de orde: het Kollumer oproer van 1797, de onrust in Leens in1831 en onrust in Ulrum in verband met de Afscheiding van 1834 . Gebeurtenissen die natuurlijk in geen verhouding staan tot de oorlog waar het in het derde artikel over gaat: de Tweede Wereldoorlog.

Nog dagelijks zien we de restanten en monumenten als blijvende herinnering. We kunnen die monumenten rekenen tot het cultureel erfgoed. Ze zijn in veel gevallen ook een bezoek waard. U kunt zelf gemakkelijk een route uitstippelen met behulp van de Vakantiegids van de VVV Lauwersland waarin een kaart is opgenomen en veel van de monumenten beschreven zijn. U kunt er ook voor terecht op www.vvvlauwersland.nl.

Oorlog en defensie in NW-Groningen en NO-Friesland

Sinds 1945 is het officieel vrede in Nederland, inclusief het noordelijk kustgebied van Groningen en Friesland (Lauwersland). Veel plekken en monumenten in Lauwersland, uit meerdere tijdperken, herinn…

Oorlog, oproer en geweld in NW-Groningen en NO-Friesland

Het onderwerp ‘oorlog, oproer en geweld' begint wat de regio Noordoost-Friesland - Noordwest-Groningen betreft natuurlijk met Dokkum waar dat al in de achtste eeuw aan de orde was toen Bonifatius werd…

Tweede Wereldoorlog - NW-Groningen en NO-Friesland

Afgezien van enige, in verhouding onschuldige gebeurtenissen als de onrust in Ulrum in 1834 vanwege de Afscheiding, kunnen we wel stellen dat er in Lauwersland (NW-Groningen en NO-Friesland) sinds de…
Gepubliceerd door Petervandenburg op 15-02-2011, laatst gewijzigd op 09-11-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.