Petervandenburg » Specials » Kerkgeschiedenis ulrum

Afscheiding en meer kerkgeschiedenis van Ulrum

Het Noord-Groningse Ulrum is in de eerste plaats bekend vanwege de Afscheiding van 1834 onder leiding van ds. Hendrik de Cock. Maar er valt meer te melden over Ulrum en kerkgeschiedenis. Via deze special wordt u naar de betreffende artikelen geleid Wie Ulrum zegt, zegt Afscheiding van 1834 onder leiding van Hendrik de Cock. Tenminste, zo ging dat nog niet zo lang geleden, zeker in gereformeerde kring. De laatste jaren is die bekendheid die Ulrum aldus (landelijk en zelfs wereldwijd) genoot, drastisch verminderd. Dat hangt samen met het gebrek aan feitenkennis van het verleden die alom heerst in ons land en met de voortschrijdende secularisatie waardoor redelijkerwijs de belangstelling voor de geschiedenis van (de eigen) kerk en godsdienst ook vermindert.
Mede door de inspanningen van de in 2009 opgerichte stichting “Ulrum 1834” (zie www.ulrum1834.nl) en de activiteiten ten bate van het realiseren van een Kerkhistorisch Museum in Ulrum (info via Google) wordt het hierboven geschetste verdere proces van ‘verduistering’ hopelijk gestopt. Ook de artikelen die infoteur Peter van den Burg publiceerde op infonu, kunnen daar aan bijdragen. Om die artikelen nog meer onder de aandacht te brengen is deze special gemaakt.

Blijft nog staan, dat er in Urlum meer gebeurde in het verleden - en in het heden trouwens ook - wat de moeite waard is. Ook daarin voorziet Info.nu: zie special “Geschiedenis van Ulrum”)

Afscheiding in Ulrum o.l.v. ds. H. de Cock, 1834

In oktober 2014 was het 180 jaar geleden dat in het Groningse dorp Ulrum de Afscheiding plaatsvond, de Afscheiding van 1834 dus. Dat wil zeggen: het begin van de scheuring binnen de Nederlandse Hervor…

De Vrijmaking in Ulrum 1943-1949

De scheuring binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland waardoor de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt ontstonden, wordt altijd geplaatst in het jaar 1944. In het Groninger dorp Ulrum echter, net als i…

Doopsgezinden in Ulrum en Houwerzijl - getalsvermindering

In de achttiende eeuw deed zich een opvallende achteruitgang voor in aantal leden van de doopsgezinde gemeenten in Nederland. Dat gold ook voor de ‘strengen’ onder hen (ook wel fijne mennisten genoemd…

Geschiedenis van drie gereformeerde kerken en PKN in Ulrum

In Ulrum bestonden er na de Afscheiding van 1834 onder leiding van ds. Hendrik de Cock twee protestantse kerken: die van de hervormden en die van de chr. afgescheidenen. Met ingang van 1869 heette de…

Hendrik de Cock - Fietsknooppuntenroute

In 1834 vond in het Noord-Groninger dorp Ulrum onder leiding van dominee Hendrik de Cock de Afscheiding plaats. Zo ontstond de eerste van al de kerken, wereldwijd, die zich later “gereformeerd” noemde…

Historische voormalig hervormde kerk Ulrum

De monumentale historische dorpskerk op de westelijke wierde van Ulrum, de Catharinakerk, is op 11 oktober 2013 door de hervormde gemeente Ulrum overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Da…

Op Kerkenpad: Zoutkamp, Niekerk, Leens en Ulrum

De kerken (en bijbehorende orgels) in het noordelijk kustgebied zijn een bezoek meer dan waard en lenen zich dus uitstekend voor het fietsen van een mooie route. Bij voorbeeld in De Marne (Noordwest-G…

Verhouding doopsgezinden en gereformeerden

Er is wel een verband verondersteld tussen de strenge doopsgezinde richting der 'Oude Vlamingen' in Noordwest-Groningen en het ontstaan van de Afscheiding daar, in Ulrum, in 1834. Het verband is uit d…
Gepubliceerd door Petervandenburg op 02-10-2010, laatst gewijzigd op 17-06-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.