Petervandenburg » Mens en Samenleving
Petervandenburg: Informatie van A tot Z
Artikelen 1 - 10 van 21 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

A.R. Kiesvereniging te Houwerzijl 1918 - 1931

A.R. Kiesvereniging te Houwerzijl 1918 - 1931

De Vereniging Historische Kring De Marne is in bezit gekomen van twee oude schriften met daarin de notulen van de Anti-Revolutionaire kiesvereniging te Houwerzijl. Het eerste beslaat de periode 25 nov… Politiek, 09-06-2012
Aanslag Barcelona 2017 - Herstel van het kalifaat in Spanje? nieuws uitgelicht

Aanslag Barcelona 2017 - Herstel van het kalifaat in Spanje?

De terroristische aanslag van 17 augustus 2017 in Barcelona, opgeëist door Islamitische Staat (IS), kan gezien worden als onderdeel van de strijd voor herstel van het oude kalifaat van Córdoba (929 -… Sociaal cultureel, 28-08-2017
Anti-Apartheidsorganisaties: Boycot Ouspan, Kairos en andere

Anti-Apartheidsorganisaties: Boycot Ouspan, Kairos en andere

In de tweede helft van de 20e eeuw hielden zich in Nederland tientallen organisaties en (plaatselijke) werkgroepen bezig met de bestrijding van onrecht in Zuidelijk Afrika. In t bijzonder de aparthei… Politiek, 28-04-2009
De apartheid in Zuid-Afrika en de kerken, 2e helft 20e eeuw

De apartheid in Zuid-Afrika en de kerken, 2e helft 20e eeuw

De speciale relatie Nederland Zuid-Afrika, die bestaat sinds Jan van Riebeeck de Kaapkolonie stichtte, ligt ongetwijfeld ten grondslag aan de grote betrokkenheid van Nederland bij de anti-apartheids… Religie, 02-05-2009
De Christelijk-Historische Unie en de Indonesische kwestie

De Christelijk-Historische Unie en de Indonesische kwestie

In de periode 1945-1950 was de Indonesische kwestie, dat wil zeggen de dekolonisatie van Nederlands-Indië, voor Nederland politiek hoofdonderwerp. Dus was ook de politieke partij de Christelijk-Histor… Politiek, 09-06-2009
De Christelijk-Historische Unie in de periode 1908-1948

De Christelijk-Historische Unie in de periode 1908-1948

Het Christen Democratisch Appèl (CDA) is ontstaan uit het samengaan van drie christelijke politieke partijen: De Katholieke Volkspartij (KVP), de Anti-Revolutionaire Partij (ARP, meestal afgekort tot… Politiek, 15-05-2009
De godsdienstvrijheid in de Nederlandse Grondwet

De godsdienstvrijheid in de Nederlandse Grondwet

Mede naar aanleiding van de discussie in 2009-2010 over het al of niet schrappen van het artikel in de Grondwet dat over de godsdienstvrijheid handelt, wordt hieronder nagegaan wat het artikel inhield… Religie, 20-03-2009
De heilige Catharina van Alexandrië

De heilige Catharina van Alexandrië

Catharina van Alexandrië, die na haar marteldood in ± 307, spoedig als heilige werd vereerd, is altijd een populaire heilige geweest. Het verhaal over haar leven, overwoekerd door legenden, begon in d… Religie, 04-09-2017
De Vrijmaking in Ulrum 1943-1949

De Vrijmaking in Ulrum 1943-1949

De scheuring binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland waardoor de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt ontstonden, wordt altijd geplaatst in het jaar 1944. In het Groninger dorp Ulrum echter, net als i… Religie, 26-12-2008
Doopsgezinden en piëtisme

Doopsgezinden en piëtisme

Bij de vroomheidsbeweging van het zogenaamde piëtisme wordt al gauw en terecht een verband gelegde met lutheranen (Duitsland) en met puriteinen en calvinisten (Engeland en Nederland). Maar ook bij… Religie, Protestants Piëtisme, 25-01-2012