Petervandenburg » Mens en Samenleving: Pagina 2
Artikelen 11 - 20 van 29 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

De ontwikkeling van het christendom na de komst van de Islam

Eeuwenlang was het christendom de belangrijkste godsdienst van het Midden-Oosten. Het keerpunt kwam in de 7e eeuw toen Mohammed de islam stichtte. Dat betekende niet een snel einde van de overheersing… Religie, 18-12-2018

De Vrijmaking in Ulrum 1943-1949

De scheuring binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland waardoor de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt ontstonden, wordt altijd geplaatst in het jaar 1944. In het Groninger dorp Ulrum echter, net als i… Religie, 26-12-2008

Doopsgezinden en piëtisme

Bij de vroomheidsbeweging van het zogenaamde piëtisme wordt al gauw en terecht een verband gelegde met lutheranen (Duitsland) en met puriteinen en calvinisten (Engeland en Nederland). Maar ook bij… Religie, 25-01-2012

Doopsgezinden op Ameland

De protestantse richting der doopsgezinden is vanaf het begin (medio 16e eeuw) ruim vertegenwoordigd op Ameland. Zoals gold voor alle doopsgezinden in de 16e - 19e eeuw in Nederland, waren ze verdeeld… Religie, 10-05-2017

Ds. G.H. Kersten (1882-1948) als voorman van de SGP

Ds. G.H. Kersten (1882-1948) groeit op in het orthodox-gereformeerde milieu. Al jong doet hij belijdenis, treedt hij op als oefenaar en later als predikant. Hij zet zich in voor vereniging van bevinde… Politiek, 15-03-2019

Fascisme een van de massabewegingen van de 20e eeuw

De term 'fascisme' / 'fascistisch' wordt te pas en misschien nog wel vaker te onpas gebruikt voor regimes die gekenmerkt worden door autoritair conservatisme dan wel anti-linkse activiteiten. In ieder… Diversen, 28-08-2018

Gereformeerden - wereldwijd

Met de Afscheiding van 1834 in Ulrum ontstonden de kerken die zich 'gereformeerd' noemen (of noemden bedoeld worden de Gereformeerde kerken in Nederland, die in 2004 opgingen in de PKN, de Protestan… Religie, 04-03-2015

Gereformeerden onder het kruis - bevindelijk en gereformeerd

Een zijstroom van de Afscheiding van 1834 (een afscheiding van orthodoxe leden van de Nederlandse Hervormde Kerk) werd gevormd door de zogenaamde Gereformeerde Kerken onder het Kruis, het begin van de… Religie, 23-05-2016

Gülen en de Gülenbeweging - ontwikkeling en tegenstand

In 2016 kwamen Fethullah Gülen en de Gülenbeweging volop in het nieuws vanwege de mislukte couppoging van mei '16 in Turkije. Gülen en zijn beweging waren ook daarvoor al actief, maar weinig in het ni… Internationaal, 20-09-2016

Het bijbelgeloof van Nikolaus Ludwig Graaf von Zinzendorf

Nikolaus Ludwig Graaf von Zinzendorf (1700-1760), vooral bekend als stichter van de Hernhutter Broedergemeenten, wordt niet alleen beschouwd als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het pië… Religie, 13-04-2009