Petervandenburg » Mens en Samenleving: Pagina 2
Petervandenburg: Informatie van A tot Z
Artikelen 11 - 20 van 20 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Doopsgezinden en piëtisme

Doopsgezinden en piëtisme

Bij piëtisme wordt al gauw en terecht een verband gelegde met lutheranen (Duitsland) en met puriteinen en calvinisten (Engeland en Nederland). Maar ook bij de doopsgezinden is piëtisme waar te nem… Religie, Protestants Piëtisme, 25-01-2012
Doopsgezinden op Ameland

Doopsgezinden op Ameland

De protestantse richting der doopsgezinden is vanaf het begin (medio 16e eeuw) ruim vertegenwoordigd op Ameland. Zoals gold voor alle doopsgezinden in de 16e - 19e eeuw in Nederland, waren ze verdeeld… Religie, Doopsgezinden, 10-05-2017
Gereformeerden - wereldwijd

Gereformeerden - wereldwijd

Met de Afscheiding van 1834 in Ulrum, ontstonden de kerken die zich 'gereformeerd' noemen (of noemden bedoeld worden de Gereformeerde kerken in Nederland, die in 2004 opgingen in de PKN, de Protesta… Religie, Geschiedenis Ulrum, 04-03-2015
Gereformeerden onder het kruis - bevindelijk en gereformeerd

Gereformeerden onder het kruis - bevindelijk en gereformeerd

Een zijstroom van de Afscheiding van 1834 (een afscheiding van orthodoxe leden van de Nederlandse Hervormde Kerk) werd gevormd door de zogenaamde Gereformeerde Kerken onder het Kruis, het begin van de… Religie, 23-05-2016
Gülen en de Gülenbeweging - ontwikkeling en tegenstand

Gülen en de Gülenbeweging - ontwikkeling en tegenstand

In 2016 kwamen Fethullah Gülen en de Gülenbeweging volop in het nieuws vanwege de mislukte couppoging van mei '16 in Turkije. Gülen en zijn beweging waren ook daarvoor al actief, maar weinig in het ni… Internationaal, 20-09-2016
Het bijbelgeloof van Nikolaus Ludwig Graaf von Zinzendorf

Het bijbelgeloof van Nikolaus Ludwig Graaf von Zinzendorf

Nikolaus Ludwig Graaf von Zinzendorf (1700-1760), vooral bekend als stichter van de Hernhutter Broedergemeenten, wordt niet alleen beschouwd als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het pië… Religie, 13-04-2009
Het Groninger kustgebied: water, kwelders en wierden

Het Groninger kustgebied: water, kwelders en wierden

Als we de cultuur beschrijven komt de mens in beeld. Langs de kust is dat de mens die zijn bestaansmogelijkheden dankt aan het water. De geschiedenis van het Groninger kustgebied, van Lauwersoog tot N… Diversen, 04-02-2009
Nikolaus Ludwig Graaf von Zinzendorf (1700-1760)

Nikolaus Ludwig Graaf von Zinzendorf (1700-1760)

Graaf N. von Zinzendorf studeerde rechten, maar hield zich na zijn studie al spoedig vooral bezig met theologie en de praktijk van christelijk geloof en leven. Hij was een warm pleitbezorger van de ze… Religie, 11-04-2009
Piëtisme in de Nederlanden

Piëtisme in de Nederlanden

Het (protestants) piëtisme wordt behalve door gerichtheid op individuele vroomheid ook gekenmerkt door streven naar levensheiliging, waarmee wereldmijding en puritanisme samenhangen. Ook komen de piët… Religie, Protestants Piëtisme, 14-01-2012
Piëtisme in de provincie Groningen

Piëtisme in de provincie Groningen

Professor J. Lindeboom stelt in zijn artikel over het piëtisme in de Groningse Volksalmanak 1945 ( p. 53-79), dat er gesproken kan worden van een piëtistisch reveil binnen het protestantisme in ons la… Religie, Protestants Piëtisme, 20-01-2012