Petervandenburg » Mens en Samenleving: Pagina 3
Artikelen 21 - 29 van 29 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Het Groninger kustgebied: water, kwelders en wierden

Als we de cultuur beschrijven komt de mens in beeld. Langs de kust is dat de mens die zijn bestaansmogelijkheden dankt aan het water. De geschiedenis van het Groninger kustgebied, van Lauwersoog tot N… Diversen, 04-02-2009

Het Nieuwe Testament: het evangelie volgens Mattheüs

Het Nieuwe Testament in de Bijbel begint met het evangelie volgens Mattheüs. Deze heeft het tweede bijbelboek, Marcus, blijkbaar tot zijn beschikking gehad: in veel gedeelten komen de twee geschriften… Religie, 22-10-2018

Loppersum, cultuurrijk wierdendorp met veel rijksmonumenten

Loppersum is een begrip geworden in Nederland. Maar dan waarschijnlijk wel in negatieve zin: het is het centrum van de aardbevingsproblematiek in Noordoost-Groningen, die met name in het tweede decenn… Diversen, 30-04-2018

Nikolaus Ludwig Graaf von Zinzendorf (1700-1760)

Graaf N. von Zinzendorf studeerde rechten, maar hield zich na zijn studie al spoedig vooral bezig met theologie en de praktijk van christelijk geloof en leven. Hij was een warm pleitbezorger van de ze… Religie, 11-04-2009

Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) beknopte biografie

Pieter Jelles Troelstra werd in 1860 geboren in Friesland. Hij studeerde rechten in Groningen, trouwde met Sjoukje Bokma de Boer die later onder het pseudoniem Nynke van Hichtum bekend werd als schrij… Politiek, 08-03-2019

Piëtisme in de Nederlanden: vroomheid en orthodoxie

Het (protestants) piëtisme wordt behalve door gerichtheid op individuele vroomheid ook gekenmerkt door streven naar levensheiliging, waarmee wereldmijding en puritanisme samenhangen. Ook komen de piët… Religie, 14-01-2012

Piëtisme in de provincie Groningen

Professor J. Lindeboom stelt in zijn artikel over het piëtisme in de Groningse Volksalmanak 1945 ( p. 53-79), dat er gesproken kan worden van een piëtistisch reveil binnen het protestantisme in ons la… Religie, 20-01-2012

Syrië, bakermat van het christendom

Jezus werd volgens het evangelie zoals dat in de bijbel is beschreven geboren in Bethlehem (Judea) in de tijd dat Augustus keizer van Rome was. Hij groeide op in Nazareth (Galilea). Het gebied maakte… Religie, 14-12-2018

Verhouding doopsgezinden en gereformeerden

Er is wel een verband verondersteld tussen de strenge doopsgezinde richting der 'Oude Vlamingen' in Noordwest-Groningen en het ontstaan van de Afscheiding daar, in Ulrum, in 1834. Het verband is uit d… Religie, 17-01-2009