Petervandenburg » Kunst en Cultuur: Pagina 7
Artikelen 61 - 70 van 137 in de rubriek Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

Het koningschap in Nederland, 1815-1848

Het Huis Van Oranje-Nassau is diep geworteld in de Nederlandse samenleving. Voor het begin kunnen we teruggaan naar 1544 toen de Duitse graaf Willem van Nassau-Dillenburg ook Prins van Oranje werd en… Koningshuis, 09-04-2012

Het ontstaan van Nederland als staatkundige eenheid

De Staat der Nederlanden is de juridische term voor het land dat Nederland heet. 'Staat' geeft aan dat het een onafhankelijk, soeverein land is. 'Nederlanden' herinnert eraan dat het oorspronkelijk ee… Geschiedenis, 16-01-2017

Het verlichte denken van de ‘Aufklärung’ en de godsdienst

De Verlichting was een intellectuele stroming die, globaal genomen van de tweede helft 17e tot en met de 18e eeuw, een ingrijpende invloed uitoefende op filosofie, politiek, wetenschap en religie. Die… Geschiedenis, 29-08-2016

Historische voormalig hervormde kerk Ulrum

De monumentale historische dorpskerk op de westelijke wierde van Ulrum, de Catharinakerk, is op 11 oktober 2013 door de hervormde gemeente Ulrum overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Da… Geschiedenis, 06-09-2014

Hortense de Beauharnais, Koningin van Holland

Hortense de Beauharnais, geboren in 1783, was de dochter van Joséphine de Beauharnais, de eerste vrouw van Napoleon Bonaparte; deze was zodoende Hortenses stiefvader. Vanwege haar huwelijk met de jong… Koningshuis, 09-11-2018

Indonesië: Eerste en tweede militaire actie (1947-1949)

Tijdens het proces van dekolonisatie van Indonesië, is er naar gestreefd van het voormalige Nederlands-Indië een federatieve staat te maken. Dat zou ruimte hebben gegeven aan delen van de archipel (de… Geschiedenis, 04-03-2009

Indonesië: Naar de eenheidsstaat 'Republik Indonesia'

Tijdens het proces van dekolonisatie van Indonesië, is er naar gestreefd van het voormalige Nederlands-Indië een federatieve staat te maken. Dat zou ruimte voor meer zelfstandigheid hebben gegeven aan… Geschiedenis, 07-03-2009

Indonesië: Streven naar een federale staat, 1945-1946

De dekolonisatie van Nederlands-Indië (Indonesië) leidde tot een ernstig conflict tussen het moederland Nederland en de kolonie. Het begin van het conflict kan gesteld worden op 17 augustus 1945 toen… Geschiedenis, 28-02-2009

Jeruzalem: stad van joden, christenen en moslims

Volgens de islam voer na de dood van Mohammed in Medina, in 632, diens geest vanuit Jeruzalem ten hemel. Zo werd de stad voor de moslims een heilige stad. Daarvoor was het voor de christenen al dé hei… Geschiedenis, 14-02-2018

Joan Derk van der Capellen: 'erflater van onze beschaving'

In het boek 'Erflaters van onze beschaving' is door Jan Romein ook een hoofdstuk gewijd aan de 18e eeuwse baron en voorman van de patriotten, Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784). Romein… Geschiedenis, 04-04-2009