Petervandenburg » Populaire artikelen
Petervandenburg: Informatie van A tot Z

Populaire artikelen van Petervandenburg

Koningin Victoria - kinderen en de Europese vorstenhuizen

Koningin Victoria - kinderen en de Europese vorstenhuizen

De Britse vorstin Koningin Victoria (1819 -1901) heeft in meerdere opzichten haar stempel gedrukt op de wereldgeschiedenis, zodanig dat zelfs het tijdperk van haar regering (1837-1901) de Victoriaanse… Kunst en Cultuur / Koningshuis, 02-01-2017
De schoolstrijd in Nederland, 1848-1917

De schoolstrijd in Nederland, 1848-1917

De schoolstrijd speelde een belangrijke rol in de Nederlandse politiek, met name in de tweede helft van de 19e eeuw. Het ging in wezen om financiële gelijkstelling van openbaar onderwijs (opgericht en… Kunst en Cultuur / Geschiedenis, 27-01-2016
Calvijn en de opstand in de Nederlanden in de 16e eeuw

Calvijn en de opstand in de Nederlanden in de 16e eeuw

De opstand in de Nederlanden in de 16e eeuw mondde uit in de 80-jarige oorlog (1568-1648). Het begon in de tijd van de Reformatie - hervorming van de toen alleen-heersende Rooms-katholieke Kerk. Refor… Kunst en Cultuur / Geschiedenis, 25-07-2016
Rusland in de Eerste Wereldoorlog tot de Oktoberrevolutie

Rusland in de Eerste Wereldoorlog tot de Oktoberrevolutie

Ten opzichte van West-Europa waren de sociale en politieke ontwikkelingen in Rusland rond 1900 achter gebleven. Rond die tijd was de industrialisatie wel op gang gekomen. Zo was er ook in Rusland een… Kunst en Cultuur / Geschiedenis, 06-10-2016
Prins Hendrik, echtgenoot van Koningin Wilhelmina

Prins Hendrik, echtgenoot van Koningin Wilhelmina

Hendrik, Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg (1876 1934), was de echtgenoot van Wilhelmina, Koningin der Nederlanden (1880-1962). Het huwelijk bracht hem in een moeilijke positie. Hij had… Kunst en Cultuur / Koningshuis, Koningin Wilhelmina, 11-04-2015
Het Groninger kustgebied: Zoutkamp-Lauwersoog-Lauwersmeer

Het Groninger kustgebied: Zoutkamp-Lauwersoog-Lauwersmeer

Ook de visserij hoort bij de Groninger kust. Lauwersoog komt dan in beeld. Maar wie over de geschiedenis van Lauwersoog wil schrijven, moet in Zoutkamp beginnen. En als vanzelfsprekend komt het tussen… Kunst en Cultuur / Geschiedenis, 15-02-2009
Boerenoorlogen en imperialisme in Zuid-Afrika

Boerenoorlogen en imperialisme in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika botsten vanwege het zogenoemde Modern Imperialisme (ongeveer 1870 - 1914) de belangen van de koloniserende grootmacht Groot-Brittannië met die van de daar gevestigde nakomelingen van me… Kunst en Cultuur / Geschiedenis, 03-11-2016
Tsaar Nicolaas II - zijn moeizame leven en gewelddadige dood

Tsaar Nicolaas II - zijn moeizame leven en gewelddadige dood

In juli 1918 werden Tsaar Nicolaas II van Rusland, zijn gezin en een aantal mensen uit zijn gevolg, vermoord door aanhangers van het bolsjewistisch bewind dat in oktober 1917 in het land een communist… Kunst en Cultuur / Geschiedenis, 07-03-2017
Günter Grass, het omstreden 'geweten van Duitsland'

Günter Grass, het omstreden 'geweten van Duitsland'

Op 13 april 2015 overleed in het Duitse Lübeck de even beroemde als omstreden Duitse schrijver Günter Grass. Vaak vormde de Tweede Wereldoorlog en zijn persoonlijke betrokkenheid daarbij het onderwerp… Kunst en Cultuur / Biografie, 20-04-2015
Indonesië: Eerste en tweede militaire actie (1947-1949)

Indonesië: Eerste en tweede militaire actie (1947-1949)

Tijdens het proces van dekolonisatie van Indonesië, is er naar gestreefd van het voormalige Nederlands-Indië een federatieve staat te maken. Dat zou ruimte hebben gegeven aan delen van de archipel (de… Kunst en Cultuur / Geschiedenis, Dekolonisatie van Indonesië, 04-03-2009