Petervandenburg » Kunst en Cultuur: Pagina 3
Petervandenburg: Informatie van A tot Z
Artikelen 21 - 30 van 113 in de rubriek Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

De stadhouders van Noord-Nederland (1572-1795)

De stadhouders van Noord-Nederland (1572-1795)

Een stadhouder is de plaatsvervanger van de vorst. Ook in de Republiek der Verenigde Nederlanden (1581-1795) waren stadhouders, Prins Willem van Oranje bijvoorbeeld. Maar over de Republiek regeerde ge… Geschiedenis, 26-07-2016
De Verenigde Staten van Indonesië - Voorgeschiedenis

De Verenigde Staten van Indonesië - Voorgeschiedenis

In het proces van dekolonisatie van Nederlands-Indië droeg op 27 december 1949 Nederland de soevereiniteit over het gebied over aan de Verenigde Staten van Indonesië (VSI). Daar ging veel strijd aan v… Geschiedenis, Dekolonisatie van Indonesië, 07-02-2015
De verovering van Zoutkamp in 1589

De verovering van Zoutkamp in 1589

De vrijheidsstrijd van de Nederlanden tegen Spanje, beter bekend als de 8O-jarige oorlog, begon in 1568. Na twintig jaar strijd was de gewenste vrijheid echter nog lang geen werkelijkheid. In tegendee… Oorlog, 18-01-2009
De vrouwen van Koning Willem I - Henriëtte d’Oultremont

De vrouwen van Koning Willem I - Henriëtte d’Oultremont

Willem Frederik van Oranje-Nassau, beter bekend als koning Willem I (1772-1843), heeft een veelbewogen leven geleid. Daarin speelden zijn relaties met vrouwen een belangrijke rol. Van die vrouwen moet… Koningshuis, Koning Willem I, 13-03-2014
De vrouwen van Koning Willem I - Julie von der Goltz

De vrouwen van Koning Willem I - Julie von der Goltz

In 2013 verscheen het boek over Koning Willem I (1772-1843) van Jeroen Koch. De historicus Koch bevestigt in zijn boek een mening over het vaderschap van de koning die al eerder naar voren werd gebrac… Koningshuis, Koning Willem I, 19-03-2014
De vrouwen van Koning Willem I - Wilhelmina (Mimi)

De vrouwen van Koning Willem I - Wilhelmina (Mimi)

De eerste echtgenote van Willem Frederik van Oranje- Nassau, Koning Willem I (1772-1843) en daarmee ook de eerste koningin der Nederlanden was Wilhelmina van Pruisen; 'Mimi' ter onderscheiding van haa… Koningshuis, Koning Willem I, 07-03-2014
De VS van Indonesië / Zuid-Molukken

De VS van Indonesië / Zuid-Molukken

In december 1949 droeg Nederland de soevereiniteit over Nederlands-Indië over aan de Verenigde Staten van Indonesië. Aldus was in de Indische archipel een federatieve staat tot stand gekomen. Nederlan… Geschiedenis, Dekolonisatie van Indonesië, 09-02-2015
De Waddenkust van Noordoost-Friesland I

De Waddenkust van Noordoost-Friesland I

Al eeuwenlang zijn in het kustgebied van Friesland en Groningen – en dat geldt in wezen voor het hele Nederlandse kustgebied – de mens en het water betrokken bij een proces van geven en nemen. De kust… Geschiedenis, 19-07-2012
De Waddenkust van Noordoost-Friesland II

De Waddenkust van Noordoost-Friesland II

In dit tweede artikel vervolgen we onze tocht langs de Waddenkust van Noordoost-Friesland. In het eerste artikel stonden we stil bij de vorming van het landschap; anders gezegd: de geleidelijke ontwik… Geschiedenis, 19-07-2012
De Waddenkust van Noordoost-Friesland III

De Waddenkust van Noordoost-Friesland III

In deze serie van drie artikelen over het kustgebied van Noordoost-Friesland staat de cultuurhistorische ontwikkeling centraal. Verschillende facetten ervan (landbouw, visserij, maar ook de kerk – zie… Geschiedenis, 23-07-2012